Skip to main content
 • Kineo
 • Er utmaning
 • Kulturförändring

Skapa kulturförändring

Varför utbildning är avgörande för kultur

”Utbildningsmöjligheter är bland de främsta skälen till att anställda engagerar sig och en stark arbetsplatskultur skapas – en del av hela värdet för den anställde”

När det gäller att ändra inställning, onödigt beteende och förändra kultur spelar utbildning en nyckelroll. Och inte bara genom att utveckla nya förmågor och höja medvetandet.

Som vi kan se i Deloittes Global Human Capital Trends 2016 är utbildning självt ett huvudskäl till att anställda engagerar sig och skapar en hälsosam kultur. Genom bra utbildningslösningar och det är större chans att era medarbetare engagerar sig, når sin potential och – viktigt – stannar hos er!

Låt oss hjälpa till om det är förändringar på gång i företaget eller om det behövs en kulturförändring.

Screenshot of page in Swire LMS in an iPad
Swire logo

En framåtblickande, interaktiv Code of Conductutbildning för deltagare vid Swires utbildningsprogram.

Se mer

Vår metodik

Er företagskultur är unik – men vi hittar ett sätt som fungerar

En vältajmad, bra utformad utbildningsintervention kan ge information om en förändring i företaget, eller utveckla nya förmågor som krävs för ett annat sätt att arbeta. Det kan vara svårt att lämna sin kulturella bekvämlighetszon – se till att ni ger era medarbetare rätt stöd och verktyg.

Var en god förebild

Era ledare och chefer är föregångarna som bereder vägen för en kulturförändring. Ge dem de verktyg, resurser och den utbildning som behövs för att ange riktningen och få med resten av företaget. Och skapa ledare runt om i organisationen – vem som helst kan leda, oavsett yrkestitel.

Stå upp för kulturen

Kulturförändring kan inte uppnås av en enskild person, eller av en enda utbildningssatsning. Anta en kampanjmetod som håller kommunikationen igång, så att dina medarbetare inte famlar i mörkret. Gör er branding på rätt sätt och överväg en informationscentral på ert intranät eller din LMS.

Bygg rätt miljö

En kultur kan inte tvingas fram, men den kan uppmuntras. Genom att skapa en gemenskap där kollegor kan lära sig tillsammans stärker ni dem i att ta kontrollen över sin utveckling. Tänk socialt lärande – forum, communities, diskussioner på nätet eller virtuell handledning.

Hjälp ditt team att leverera

Så här kan vi hjälpa er

 • Konsultation

  Jobba tillsammans med våra experter på plats för att utveckla en road map – visa på utbildningens påverkan oavsett vilken kulturförändring ni är ute efter.

  Ta reda på hur vi samarbetar med er

 • En portal för era ledare

  En specialanpassad lösning byggd med Totara Learn som är utformad för att stödja, spåra och lagra dina management- och ledarskapsresurser.

  Lär dig om plattformsutveckling

 • Management-utbildning

  Vårt kursbibliotek EssentialsPlus innehåller en uppsättning färdiga e-learningkurser som förser chefer med ledarskapets grundläggande principer. Eller överväg ManagementPlus, vårt program för chefer som är ditt ansikte utåt och som kan levereras som en blandning med inslag av lärarledda övningar.

  Lär dig mer om att utveckla ledarskap och management

 • Gör det socialt

  Skapa en social miljö med er befintliga plattform eller Totara Social – gör det till en plats där medarbetare kan motivera varandra och få stöd.

  Se hur medarbetarnas kraft kan hjälpa till